Rólam

Károlyi Natália vagyok.  Nő. Két férfi nővére, egy férfi földi útitársa, három fiú életének kapuja. Független dúla, szabadúszó újságíró.

Már fogantatásom pillanatában rabul ejtett a Teremtés nyers ereje, ellenállhatatlan hatalma, mindent elsöprő vehemenciája. Ezt az egyszerre szent és profán, forró, szenvedélyes energiát választottam létezésem alapjául.

Életem első negyedévszázada a magánéletem megalapozásáról szólt. Egykéből nővérré, kislányból nővé, szűzből szeretővé, majd szeretőből anyává, majd anyából dúlává váltam. Élvezem az örvény sodrását, mely újra meg újra az  Élet Kapujába taszít. Minden csakrámmal szívesen kapcsolódom a teremtés erőteréhez, így nemcsak az ösztönös testi cselekvés, és az érzések síkján, de a szavakkal, támogató vagy épp transzformatív erejű gondolatokkal örömmel szolgálom a szabad és örömteli születés ügyét.

Igyekszem mindig egyensúlyt találni mások és a saját jól-létem szolgálata között, mert tisztában vagyok anyai és dúlai hivatásom példamutató jellegével.

Családommal 2018 karácsonyán.

Nagyon erősen élem meg a női lét beavatói minőségét: Szeretek anyagot biztosítani, és teret adni a vágy megvalósulásához, a szellem megtestesüléséhez, az Élet megszületéséhez, a sors folyásának, a szenvedély tüzének, a halál csendjének, a feltámadás katarzisának. A bennem élő férfi minőség leginkább a jelenlétem erejében, radikális igazságérzetemben, és választott értékeim mellett való szilárd elkötelezettségemben tettenérhető.

Filozófiám, értékrendem

Szolgálatban
Szolgálatban

Életpárti vagyok: Hiszem és vallom, hogy az Élet az emberin felüli, transzcendens hatalom kegyelmi ajándéka, emberként nem cselekedhetünk bölcsebben, és felelősségteljesebben, mint alázatos főhajtással és ítélet és feltétel nélkül elfogadjuk, amíg csak adatik.

Szexpozitív vagyok: Az Élet a test gyönyöréből fakadó energia, ezért vallom, hogy tisztelet, és szeretetteljes elfogadást érdemel az emberi test személyes egyedisége, az intim, testi kapcsolódás minden formája, ami önkéntes, kölcsönös beleegyezésen alapul, és nem árt senkinek. Vallom és hirdetem, hogy genitális mágia életteremtő és örömszerző potenciája mindig tiszta és ártatlan – akkor is, amikor az emberi szándék, amely (vissza)élt vele, nem volt teljesen az. (A fogantatás és a születés minden formájában tisztelem és elismerem a Szent jelenlétét.)

Spirituális szemléletű vagyok: Hiszem, hogy a földi síkon megtapasztalt élmények csupán a jéghegy csúcsát jelentik a Nagy Egészhez képest. Személyes hitem a progresszív keresztény lelkiséghez áll a legközelebb Ugyanakkor a szolgálatom során tartózkodom mindenféle világnézeti megnyilvánulástól, vallási állásfoglalástól, illetve igény esetén képes vagyok kapcsolódni szinte bármilyen világképhez.

Feminista vagyok: Hiszem és vallom, hogy a nemi egyenjogúság mindkét nem valódi érdeke, a nőközpontú szülészeti ellátás az egész család és a teljes társadalom érdeke. Tevékenységemmel is törekszem a nemek közötti társadalmi eredetű hatalmi egyenlőtlenségek felszámolására. Ugyanakkor a várandósság, a szülés, a gyermekágy és a szoptatás folyamata, az anya teremtő tevékenysége, így a történésekben- különös tekintettel azokra a részletekre, amelyek az ő testét, vagy érzelmi jóllétét érintik- elsősorban az ő döntéseinek kell mérvadónak lennie.
Másfelől a gyermekáldás- ideális esetben- egy pár, sőt egy teljes család életét érintő esemény, szívvel-lélekkel támogatom valamennyi szereplőt, hogy megtalálja a számára is komfortos, de a SzülőpárBaba hármasság szempontjainak is megfelelő helyet az újjászülető családi rendszerben.

Független vagyok: Sem szolgáltatóként, sem szerzőként nem tartozom semmilyen szervezethez, céghez vagy dúlakörhöz. Csak önmagamat képviselem, tevékenységemért egyedül vállalom a felelősséget. Leírt és kimondott gondolaim csakis a saját álláspontomat tükrözik. Tanulmányaim során sokféle mester és sokféle iskola hatott rám, és hat a mai napig, de kizárólag olyan szakmai körökkel vállaltam fel az összetartozást, ahol dúlai önállóságom megőrzése is legitim igényként elismerést nyert.  Magánemberként is kínosan ügyelek szuverén autonómiám érinthetetlenségére. Ezt a függetlenséget kínálom a hozzám fordulóknak is.
Meggyőződésem, hogy minden nő önmagában is teljes organizmus, kompetens felnőtt ember, és pusztán azért, mert képesek vagyunk a szimbiótikus működésre is, amikor így kívánja a biológia, ugyanilyen fontos életfeladatunk elfogadni a tényt, és elhordozni a súlyát, hogy az ősi Egységből való kiválásunkkal egy életre szóló, visszafordíthatatalan döntést hoztunk az önálló létezőként való megnyilvánulás mellett.