Etikai állásfoglalásom

Független dúlaként elkötelezetten törekszem az etikus, átlátható és jogszerű működésre. Az alább megfogalmazott alapelveket magamra nézve kötelezően betartandónak ismerem el, betartásukért felelősséget vállalok.

Valamennyi dúlai szolgáltatásommal összefüggő feladatom ellátása közben elkötelezett vagyok, hogy törvényesen és etikusan, a saját vállalkozásom, személyes érdekeim valamint az engem megbízó kliensek szempontjait szem előtt tartva járjak el.

Tevékenységemet főállású vállalkozóként űzöm az erre vonatkozó jogi és törvényi előírásoknak megfelelően. A dúlai szolgáltatásaim “máshová nem besorolható személyi szolgáltatás”nak minősülnek.

Egészségügyi végzettséggel nem rendelkezem, bábai, orvosi, ápolói kompetenciát igénylő kérdésekben nem foglalok állást, nem adok tanácsot.
Ebből fakad, hogy kizárólag a törvényi előírások kritériumainak megfelelő felelős személy szaksegítsége mellett zajló vajúdások és szülések kísérését vállalom. A szaksegítők szemléletéért, döntéseiért, az általuk gyakorolt bánásmódért nem vagyok felelős, ahogy a szülőpár döntéseiért, a szaksegítők által esetleg preferált páciensi viselkedésért vagy annak hiányáért sem.

Feladatom az engem megbízó nők, illetve szülőpárok érzelmi támogatása az általuk megfogalmazott szubjektív szülésélmény elérésében és szülői kompetencia érzetük megőrzésében, a lehetőségekhez képest legbiztonságosabb, intim, családias légkör megteremtésével, egyéni igényeiknek megfelelő kényelmi és intézkedésekkel , egészségügyi szakértelmet nem igénylő fájdalomcsillapítási lehetőségek felajánlásával, továbbá legjobb tudásom szerinti tájékoztatással az egészséges, normális folyamat kérdéseiben.


Tevékenységem egyszerre hivatás, misszió és üzleti tevékenység. Ebből kifolyólag teljes mértékben komolyan tartom a tiszességes üzleti magatartás alapelveit: Tiszteletben tartom az üzleti versenyre vonatkozó szabályokat és tartózkodom dúlatársaim, valamint a klienseimmel szerződött egyéb szüléskörüli szolgáltatók hírnevének rontásától, hitelességüket rontó bármely viselkedéstől. A tisztességes piaci verseny szabályait tiszteletben tartva kijelentem, hogy nem egyeztetek dúlatársaimmal az árakról, s nem kötök velük semmilyen megegyezést az árakra, a marketingre, vagy az üzleti működésemre vonakozóan.

Felelősséget vállalok a klienseimmel, a velem is kapcsolatba kerülő családtagjaikkal, valamint a szaksegítőikkel való bizalmi kapcsolat felépítéséért és megőrzéséért a folyamat lezárultáig.

Határozottan elítélem a korrupció minden formáját, tartózkodom a kórházi szolgáltatók, vagy a bábapraxisok megvesztegetésétől a saját, vagy a klienseim családja érdekében.

A titoktartás kiemelten fontos. Titkosan és bizalmasan kezelek minden adatot, mely feladataim ellátása során jut tudomásomra, és nem ismert a jelenlévő családtagok, vagy az ellátásban részt vevő harmadik fél számára. Ez alól kivételt képeznek az olyan vajúdás alatti testi történések, melyek támpontot jelenthetnek a szülés egészségügyi kimeneteléért felelős szaksegítők döntéshozatalához. (Erre példa, ha a kismama velem és a párjával hármasban van a szülőszobán, és ellenállhatatlan tolóingert érez. 🙂 )
Tudomásul veszem, hogy a személyes információk érzékeny adatok, ezek megfelelő, az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) megfelelő kezeléséről biztosítom a klienseimet.

Bevételeimről a törvényes előírásoknak megfelelően számlát adok,és a róluk készült másolatokat megőrzöm. Pénzügyeim könyvelését, nyilvántartását illetve az ezzel összefüggő adminisztratív tevékenységeimet a törvényadta lehetőségemmel élve delegálom a mindenkori könyvelőmnek.

Tiszteletben tartom minden olyan személy méltóságát és jogait, akivel munkám során kapcsolatba kerülök, beleértve a magzatokat és az újszülötteket, csecsemőket, vagy idősebb testvéreket. Semmilyen módon nem járulok hozzá az emberi jogok megsértéséhez, vagy megkerüléséhez. Tevékenységem során tisztelettudóan járok el, mindenki méltóságát tiszteletben tartva. Az erőszak minden formájától- beleértve a manipulatív kommunikációt, sértő, tiszteletlen hangnemet, a legszigorúbban elhatárolódom.

Teljes tevékenységem során valamennyi kliensemet egyenlő bánásmódban részesítem etnikai vagy vallási hovatartozásuktól, életkoruktól, szexuális irányultságuktól, vagyoni helyzetüktől, iskolázottságuktól, politikai nézeteiktől vagy bármilyen más jellemzőtől függetlenül. A hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájától tartózkodom.


Károlyi Natália

független dúla

2019. január 16.